ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2565
   
 
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสาร Scan สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0320 .ว11552_300522_102640.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23 ผู้เขียนโดย admin