ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแท็งค์ประปาถึงบ้านนายวินิจ มะลิวรรณ (ชุมชนย่อยที่ 6 บ้านกิโลสอง) หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะสายบ้านนายวินิจ_250522_092822.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:28 ผู้เขียนโดย Admin