ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประชุม ฉิมมา ถึงบ้านนางผิน แก่นแสง (ชุมชนย่อยที่ 6 บ้านกิโลสอง) หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประชุม ฉิมมา_240522_161306.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:11 ผู้เขียนโดย Admin