อัลบั้มภาพ การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหมอนนาง
* อัลบั้ม *
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหมอนนาง
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหมอนนาง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 183 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 พฤษภาคม 2565
จิตอาสา 3 พ.ค.65 เนื่องในวันฉัตรมงคล
จิตอาสา 3 พ.ค.65 เนื่องในวันฉัตรมงคล
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2565
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2565
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ งานสังคมสงเคราะห์
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ งานสังคมสงเคราะห์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2565
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 169 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2565

การจัดทำแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การจัดทำแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2565
การออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของเพื่อการยังชีพ
การออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของเพื่อการยังชีพ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลตำบลหมอนนาง ประจำปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลตำบลหมอนนาง ประจำปี 2564
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2565

งานสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2564
การซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
การซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2564
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2564
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2564
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2564
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2564
เครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
เครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหมอนนาง ช่วยฉีดล้างทำ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหมอนนาง ช่วยฉีดล้างทำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2564
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2564
การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ตุลาคม 2564
ซ่อมแซมถนนและตัดกิ่งไม้
ซ่อมแซมถนนและตัดกิ่งไม้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ตุลาคม 2564
การดำเนินงานเกี่ยวกับโควิด-19
การดำเนินงานเกี่ยวกับโควิด-19
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2564